Luke 1:1-4

"Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught."
Scripture taken from the New International Version.
Jesus on trial

STUDIUM

Część 1

Jezus: Jego pochodzenie i cel.

W tej części przyjrzymy się następującym sprawom:

Nowy Testament zawiera miedzy innymi czterech ewangelie, opisujące życie Jezusa opisane przez pierwszych chrześcijan. Eksperci mówią, że możemy być pewni, że tekst, na którym opiera się tłumaczenie, został wiernie i dokładnie zachowany.

Jak możemy być pewni relacji biblijnych?

W czasach pierwszych chrześcijan isniało wiele tekstów o życiu Jezusa. Ale niektóre z nich miały szczególną właściwość - były napisane przez tych, którzy chodzili z Jezusem albo przez ich najbliższych przyjaciół. Ewangelie te były starannie przepisywane ręcznie w wielu egzemplarzach. Po latach archeologowie odnaleźli tysiące manuskryptów różnych fragmentów Nowego Testamentu, a także wiele kompletnych kopii. Kilka z tych kopii jest datowane nawet na mniej niż 100 lat po tym, jak oryginalne ewangelie i listy były napisane. Porównując je, mogliśmy bardzo zbliżyć się do tego, co pisarze nowotestamentowi pierwotnie napisali.

Aby zobaczyć jak wiarygodny jest to dowód, porównajmy Nowy Testament z innymi tekstami powstałymi w podobnym czasie co Nowy Testament. Na przykład Juliusz Cezar napisał dzieło zatytułowane "Wojna galijska" około 50 lat przed tym, jak urodził się Chrystus. Oczywiście nie posiadamy oryginalnego tekstu. Mamy tylko 10 kopii, a pierwsza z nich powstała około 900 lat po tym, jak został napisany oryginał. Jest to typowe dla pism starożytnych.

Kiedy jednakże zanalizujemy dowody historyczne w odniesieniu do Biblii, zobaczymy, że istnieją tysiące manuskryptów ksiąg Nowego Testamentu. Dlatego mamy pewne podstawy by wierzyć, że czytamy teraz prawie dokładnie to, co napisali Łukasz, Paweł i inni autorzy Nowego Testamentu.

Kto napisał Ewangelię Łukasza?

Autor tej ewangelii, Łukasz, napisał również inną księgę Nowego Testamentu - Dzieje Apostolskie. Z zawodu był lekarzem. Jego wnikliwy sposób zbierania informacji dowodzi, że był bardzo uważnym i wiernym historykiem.


Ewangelia Łukasza: fakt czy fikcja?

Przeczytaj Łukasza 1:1-4


Skąd przyszedł Jezus?

Łukasz podaje wiele szczegółów o pochodzeniu Jezusa, a następnie przytacza przepowiednie dotyczące narodzin Jezusa.

Przeczytaj Łukasza 1:26-38


Jezus wyjaśnia swój cel

Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, w południowej Palestynie. Wychowywał się w zwykłym miasteczku Nazaret, w Galilei, w północnej Palestynie. Był stolarzem, ale w wieku 30 lat, stał się nauczycielem religijnym i wędrował od miasta do miasta.

W ewangelii Łukasza 4:14-22 czytamy o tym co się stało, kiedy Jezus zaczął nauczać. Jezus poszedł do synagogi, która była miejscem w którym odbywały się nabożeństwa. Chociaż prawdopodobnie nie miał On lepszego wykształcenia teologicznego niż przeciętny Żyd, ludzie chcieli Go słuchać. Został poproszony o przemawianie w synagodze w Nazarecie.

Przeczytaj Łukasza 4:14-22


Do przemyślenia

Jezus przyszedł, by pomóc "biednym", "zniewolonym", "ślepym", "uciskanym". W jaki sposób dzisiaj ludzie mogą biedni, zniewoleni, ślepi i uciskani?

| Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5 |