Jesus resurrection from the dead image

MOC

Jakich cudów dokonał?

Wielu ludzi w historii twierdziło, ża są Bogami, lecz tylko jeden człowiek faktycznie udowodnił to poprzez swoje uczynki. Jezus przejawiał swą nadnaturalna moc uzdrawialjąc chorych i wskrzeszając umarłych.

Spojrzenie na cuda dokonane przez Jezusa

Sam Jezus wstał z grobu po trzech dniach od swojej śmierci, co zresztą uprzednio przepowiedział. Zmartwychwstanie - czy rzeczywiście sie dokonało, czy tez jest tylko baśnią?

Analiza historyczna zmartwychwstania Jezusa