Jesus on Trial image

SELVITÄ ITSELLESI

Tule tutuksi Jeesuksen kanssa.
Viisi kohtaamista.

OSA 1

Jeesus - hänen alkuperänsä ja päämääränsä.

 

Tässä osassa näemme:

Uusi testamentti koostuu useista lyhyistä kirjoista ja kirjeistä. Meidän suomenkielinen Raamattumme on käännös siitä, mitä varhaiset kristityt kirjoittivat. Asiantuntijoiden mukaan voimme olla täysin varmoja, että teksti, johon nämä käännökset perustuvat, on poikkeuksellisen täsmällistä ja että näennäisiin ristiriitaisuuksiin on olemassa selitykset.

Kuinka voimme olla varmoja Raamatun paikkansapitävyydestä?

Ensimmäisten kristittyjen aikana tunnettiin monenlaisia kirjoitelmia Jeesuksen elämästä. Joillakin oli erityistä arvoa. Ne olivat Jeesuksen seuraajien tai heidän läheisten ystäviensä kirjoittamia. Evankeliumit ja kirjeet jäljennettiin huolellisesti käsin. Vuosien kuluessa arkeologit ovat löytäneet tuhansia käsinkirjoitettuja Uuden testamentin osia. Vertailemalla näitä on mahdollista päästä erittäin lähelle Uuden testamentin kirjoittajien alkuperäistä tekstiä. Muutamat käsinkirjoitetuista kopioista on kirjoitettu vähemmän kuin sata vuotta alkuperäisen evankeliumin tai kirjeen kirjoittamisen jälkeen.

Saadaksesi käsityksen kuinka pitävä todiste tämä on, vertaile Uutta testamenttia muiden samalta ajalta peräisin olevien kirjoitusten kanssa. Esimerkiksi Julius Caesar kirjoitti kirjan Gallian sodasta noin 50 vuotta ennen kuin Kristus syntyi. Alkuperäinen kappale ei ilmeisesti ole säilynyt. Kuitenkin meillä on yhdeksän tai kymmenen kopiota, ja varhaisin niistä on tehty noin 900 vuotta alkuperäisen tekstin jälkeen. Tämä on tyypillinen aikaväli vanhojen käsikirjoitusten ollessa kyseessä.

Jos tutkimme Raamattuun liittyvää historiallista todistusaineistoa, saamme tietää, että Uuden testamentin kirjoista on olemassa tuhansia käsikirjoituksia. Siksi meillä on hyvä syy olettaa, että tiedämme jokseenkin tarkasti mitä Luukas, Paavali ja muut kirjoittivat.

Kuka kirjoitti Luukkaan evankeliumin?

Evankeliumin kirjoittaja Luukas kirjoitti myös toisen kirjan, Apostolien teot. Uuden testamentin kirjoittajista hän oli ainoa ei-juutalainen. Ammatiltaan hän oli lääkäri. Riippumaton todistusaineisto varmistaa, että hän oli hyvin huolellinen ja täsmällinen historioitsija.


Luukkaan evankeliumi: totta vai tarua?

Lue: Luukas 1:1-4


Jeesuksen alkuperä

Luukas kertoo meille yksityiskohtia Jeesuksen ainutlaatuisesta alkuperästä. Seuraava kappale kertoo, että Jeesuksen syntymä oli ennustettu.

Lue Luukas 1:26-38


Jeesuksen elämän tarkoitus

Jeesus syntyi Juudean Betlehemissä, Palestiinan eteläosassa. Hän kasvoi Nasaretissa, aivan tavallisessa kylässä, joka sijaitsi Galileassa maan pohjoisosassa. Jeesus oli puuseppä, mutta noin 30 vuoden ikäisenä hänestä tuli hengellinen opettaja, joka kiersi kylästä kylään. Luukas 4:14-22 kertoo, mitä tapahtui kun Jeesus alkoi opettaa. Hän meni paikalliseen jumalanpalveluspaikkaan, synagogaan. Vaikka hänellä ei todennäköisesti ollut enempää uskonnollista koulutusta kuin tavallisella juutalaismiehellä, ihmiset halusivat kuunnella häntä. Häntä pyydettiin puhumaan Nasaretin synagogassa.

Lue Luukas 4:14-22


AJATELTAVAA

Jeesus tuli auttamaan "köyhiä", "vangittuja", "sokeita" ja "sorrettuja" nytkin. Millä tavalla ihmiset ovat köyhiä, vangittuja, sokeita tai sorrettuja?

| Yksi | Kaksi | Kolme | Neljä | Viisi |