Jesus calms the sea

ENNUSTUKSET

Mitä sanottiin ennen hänen syntymäänsä?

Raamatun ennustukset kertoivat Jeesuksen elämästä ja kuolemasta jo paljon ennen hänen syntymäänsä.

Vanha Testamentti (se osa Raamattua, joka on kirjoitettu ennen Jeesuksen syntymää) valmistui vuoteen 450 eKr. mennessä. Se sisältää suuren määrän hämmästyttävän yksityiskohtaisia profetioita. Profetioiden toteutuminen todistaa, että Raamattu on elävää Jumalan Sanaa.

Vanha testamentti kertoo esimerkiksi, että ihminen, johon Jeesus luotti, pettäisi hänet: "Vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi minun pöydästäni, kääntyy kopeasti minua vastaan" (Ps. 41:10). Uusi testamentti puolestaan kertoo: "Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille." (Markus 14:10)

Vanhaan testamenttiin on kirjoitettu enemmän kuin kolmesataa vastaavaa Messiasta koskevaa profetiaa, jotka toteutuivat Jeesuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Sellainen mahdollisuus, että yksi ihminen täyttäisi kahdeksan tällaista profetiaa, on yksi 100 000 000 000 000 000:sta. Jos yksi ihminen täyttäisi 48 profetiaa, luku moninkertaistuisi: 1 mahdollisuus luvusta 10 potenssiin 157 (1 ja 157 nollaa). Jos lisätään vielä loput 250 profetiaa, on täysin mahdotonta, että kukaan muu kuin Jeesus voisi sopia juuri tuohon tiettyyn aikaan ja sen tapahtumiin.

 


PROFETIA

TOTEUTUMINEN


Aabrahamin jälkeläinen
 

1. Mooseksen kirja 18:18 "Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille."

.

Apostolien teot 3:25 "Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: 'Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.'"Iisakin jälkeläinen

 

1. Mooseksen kirja 17:19 "Jumala sanoi: "Vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa."

Matteus 1:2 "Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet,"


Jaakobin jälkeläinen

4. Mooseksen kirja 24:17 "Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä, minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Se murskaa Moabin ohimot, kaikkien Setin jälkeläisten kallot."

Luukas 3:34 Jeesuksen sukuluettelosta: "tämän (isä) Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor,"Polveutuminen Juudan heimosta
 

1. Mooseksen kirja 49:10 "Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat."

Luukas 3:33 Jeesuksen sukuluettelosta: "tämän (isä) Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda,"Syntymäpaikkana Betlehem
 

Miika 5:1 "Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana."

Matteus 2:1 "Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä."Neitseellinen syntymä
 

Jesaja 7:14 "Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel."

Matteus 1:18 "Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana."Lasten surmaaminen
 

Jeremia 31:15 "Näin sanoo Herra: - Kuulkaa! Ramasta kuuluu huuto, katkera itku ja valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole."

Matteus 2:16 "Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville."Pako Egyptiin lapsena
 

Hoosea 11:1 "Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani."

Matteus 2:14 "Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin."Vaikutusalueena Galilea ja Jordan joen varsi
 

Jesaja 8:23-9:1 "Ei valo kajasta sille, joka on ahdingossa. Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta. Mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan Meren tien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus."

Matteus 4:12-16 "Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana: - Sebulonin maa ja Naftalin maa, Meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea - kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus."Juutalaiset torjuivat hänet
 

Jesaja 53:3 "Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet."

Johannes 1:11 "Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan."Viisas ja ymmärtäväinen
 

Jesaja 11:2 "Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki:"

Luukas 2:52 "Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä."Tulo Jerusalemiin riemusaatossa, nuorella aasilla ratsastaen
 

Sakarja 9:9 "Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa."

Johannes 12:13-14 "ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: - Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas! Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu:"Hänen tulonsa päivämäärä
 

Daniel 9:25-26 "Sinun tulee tietää ja ymmärtää: Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tuloon seitsemän vuosiviikkoa. Ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat. Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. - Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti."

Tämä profetia puhuu vuosiviikoista tai 483 Raamatun vuodesta. Persian kuningas Artakserkses antoi käskyn pystyttää uudestaan Jerusalemin muurit 5. maaliskuuta 444 eKr. Kristus ratsasti Jerusalemiin tarkalleen 173 880 päivää myöhemmin, palmusunnuntaina 30. maaliskuuta 33 jKr. Se tapahtui viikkoa ennen kuin hänet ristiinnaulittiin. Tämä on tarkka määrä päiviä, jotka mahtuvat 483:een Raamatun vuoteen. Vuosi jaettiin 12 kuukauteen, kuukaudessa oli 30 päivää.1


Hänet myydään 30 hopearahasta
 

Sakarja 11:12 "Sitten sanoin heille: "Jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta." Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset kolmekymmentä hopearahaa."

Matteus 26:15 "ja sanoi: "Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta."Rahat palautetaan ja käytetään savenvalajan pellon ostamiseen

 

Sakarja 11:13 "Herra sanoi minulle: "Vie ne temppeliin ja viskaa metallinsulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät!" Minä viskasin ne kolmekymmentä hopearahaa metallinsulattajalle, Herran temppeliin."

Matteus 27:6-7 "Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: "Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon. Neuvoteltuaan he päättivät pellon muukalaisten hautausmaaksi."Hän on hiljaa syyttäjien edessä
 

Jesaja 53:7 "Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut."

 

Matteus 26:62-63 "Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: "Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?" Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika."Hän kärsii toisten puolesta

 

Jesaja 53:4-5 "Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet."

Matteus 8:16-17 "Ja kun ilta tuli, Jeesuksen luo tuotiin monia pahojen henkien vaivaamia. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat, jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa: - Hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme."Hänet ristiinnaulitaan rikollisten kanssa
 

Jesaja 53:12 "Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa."

Matteus 27:38 "Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen."Hänen kätensä ja jalkansa lävistetään
 

Psalmi 22:17 "Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut."

Johannes 20:27 "Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!"Häntä ivataan ja pilkataan
 

Psalmi 22:7-9 "Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen, olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, pudistavat päätään ja ivaavat minua: "Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt, pelastakoon siis hänet!" Matteus 27:39-40 "Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: "Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!"


Hänelle annetaan juotavaksi koiruohoa ja etikkaa

 

Psalmi 69:22 "Viholliseni ovat panneet ruokaani karvasta koiruohoa, janooni he juottivat etikkaa."

Johannes 19:29 "Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo'on päässä Jeesuksen huulille."Hänen kylkensä lävistetään
 

Sakarja 12:10 "Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan."

Johannes 19:34 "Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä."Sotilaat heittävät arpaa hänen vaatteistaan
 

Psalmi 22:19 "jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa."

Markus 15:24 "Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai."Yksikään hänen luistaan ei murru
 

Psalmi 34: 21 "Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru."

Johannes 19:33 "Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan."Hänet haudataan rikkaan miehen hautaan

 

Jesaja 53:9 "Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen."

Matteus 27:57-60 "Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois."Hän nousee kuolleista
 

Psalmi 16:10 "Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan."

Matteus 28:9 "Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä."Hän nousee taivaaseen
 

Psalmi 68:19 "Sinä, Herra, nousit korkeuteen, otit vankeja, otit lahjaksi ihmisiä, otit nekin, jotka kapinoivat vastaan. Sinä asut korkealla, Herra, Jumala."

Luukas 24:50-51 "Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen."

1 Nämä päivämäärät perustuvat lukuisien tunnettujen Raamatun asiantuntijoiden tutkimuksiin, mutta kaikki historialliset, muinaisen ajan tarkat päivämäärät ovat aina kiistanalaisia. Tutkiaksesi tarkemmin tätä asiaa klikkaa tästä.