Jesus resurrection from the dead image

TEOT

Millaisia ihmeitä Jeesus teki?

YLÖSNOUSEMUS


Ylösnousemus on keskeistä kristilliselle uskolle. Ilman Jeesuksen ylösnousemusta kristillisellä uskolla ei ole merkitystä. Hän itse sanoi, että näin tulee tapahtumaan. Toisaalta, jos Jeesus nousi kuolleista, kaikki muutkin hänen väitteensä ovat tosia ja voimme olla varmoja kuolemanjälkeisestä elämästä.

Ylösnousemuksesta on paljon todisteita. Itse asiassa Jeesuksen ylösnousemuksesta on enemmän oikeudessa kelpaavia todisteita kuin siitä, että Napoleon voitti Waterloon taistelun. Ne jotka ovat tutkineet ylösnousemusta ovat vakuuttuneet siitä useastakin syystä.


Jeesus itse sanoi jo edeltäpäin, että hän kuolisi ja nousisi kuolleista. Kaikki tapahtui, niin kuin hän oli ennustanut.

Johannes 2:19-21 "Jeesus vastasi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan."

Johannes 10:17 "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni - saadakseni sen jälleen takaisin."

Johannes 16:16-22 "Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen." Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan: "Mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan: 'Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen'? Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo menevänsä Isän luo?" "Miksi hän puhuu vähästä ajasta?" he ihmettelivät. "Ei hänen puhettaan ymmärrä."

Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille: "Sekö teitä askarruttaa, että sanoin: 'Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen'? Totisesti, totisesti: te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi.  Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää."

Matteus 12:40 "Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä."

Matteus 16:21 "Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista."

Luukas 18:31-33 "Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."


Tapahtuma on dokumentoitu monissa luotettavissa historiallisissa lähteissä.

Historioitsijat Josefus (n. 37-110 jKr.), Ignatius (n. 50-115 jKr.), Justinus Marttyyri (n. 100-165 jKr.) ja Tertullianus (n. 160-220 jKr.) olivat varmoja ylösnousemuksesta. Heidän kirjoituksensa käyvät yksiin evankeliumien kanssa. Tutkijoiden mukaan evankeliumit kirjoitettiin vuosina 37-64 jKr.

Myös muut ensimmäisen ja toisen vuosisadan historioitsijat, kuten Tacitus, Suetonius, Plinius Secundus ja Lucianus, kiinnittivät huomiota siihen, millainen vaikutus tällä uskomattomalla tapahtumalla oli tuon ajan ihmisiin.


Ylösnousemus on ainoa todennäköinen selitys tyhjälle haudalle.

Roomalaiset sotilaat vartioivat tiukasti hautaa, jonne Jeesuksen ruumis oli laskettu. Lisäksi haudan sisäänkäynti sinetöitiin valtavalla kivenlohkareella. Pelokkaiden opetuslasten oli mahdotonta varastaa ruumista, koska kuudentoista miehen roomalainen vartio olisi tehnyt sen mahdottomaksi. Jos, kuten myös on väitetty, Jeesus ei ollut kuollut vaan ainoastaan nääntynyt, sotilasvartio ja kivi olisivat estäneet hänen pakonsa. Jeesusta oli hakattu ja ruoskittu, ja hän oli riippunut kuusi tuntia ristillä. Yksi teloittajista oli pistänyt häntä keihäällä varmistaakseen kuoleman. Sikäläisen tavan mukaan hänet oli kiedottu 45 kiloon pellavakangasta ja yrttivoiteita. Hän ei olisi kyennyt vierittämään paikoiltaan kaksi tonnia painavaa kiveä, karkaamaan vartioiden huomaamatta ja ilmestymään sen jälkeen säteilevänä opetuslastensa eteen.

Sen ajan juutalaisten johtajat olisivat voineet helposti kumota kaikki väitteet ylösnousemuksesta yksinkertaisesti näyttämällä ihmisille Jeesuksen ruumiin, mutta sitä he eivät voineet tehdä, koska ruumista ei ollut.


Ylösnousemuksella oli suuri joukko silminnäkijöitä.

Kuolleista nousemisensa jälkeen Jeesus ilmestyi ainakin kymmenen kertaa ystävilleen ja yhdellä kertaa yli 500 ihmiselle. Ne eivät olleet harhanäkyjä. Jeesus söi ja puhui seuraajiensa kanssa, ja he koskettivat hänen ylösnousemusruumistaan. Heidän kokemuksensa olivat todellisia.

Luukas 24:36-39 "Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille." He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan."

Johannes 20:26-29 "Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!" Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."

1. Kirje Korinttilaisille 15:3-8 "Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa: - Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt."


Ylösnousemus on paras selitys kristinuskon syntymiselle.

Kristillinen kirkko syntyi samassa kaupungissa, jossa Jeesus surmattiin ja haudattiin. Uskon Jeesuksen ylösnousemukseen täytyi perustua todellisuuteen, sillä muuten se ei olisi juurtunut Jerusalemiin ja levinnyt sieltä koko maailmaan. Mitään kristillisen kirkon kaltaista ei ole syntynyt ihmiskunnan historian aikana. Se ei olisi ollut mahdollista, jos ylösnousemus olisi sepitetty taru.


Ylösnousemus on ainoa looginen selitys opetuslapsissa tapahtuneeseen muutokseen.

Opetuslapset hylkäsivät, vieläpä kielsivät Jeesuksen ennen hänen oikeudenkäyntiään. Hänen kuolemansa jälkeen he olivat masentuneita ja peloissaan. Eivät he odottaneet, että Jeesus nousisi kuolleista. Mutta koettuaan helluntain nämä epävarmat ja pettyneet ihmiset muuttuivat ylösnousseen Kristuksen voimasta. Hänen nimessään he mullistivat koko maailman. Monet heistä kuolivat uskonsa tähden. Toisia vainottiin julmasti. Ainoa selitys heidän rohkeuteensa oli, että he olivat varmoja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Sen vuoksi kannatti jopa kuolla.


Perehdyttyään ylösnousemuksen todisteisiin ovat useat kuuluisat tiedemiehet kautta historian uskoneet, että Jeesus elää.

Harwardin lainopillisen tiedekunnan johtaja Simon Greenleaf tutki aikoinaan evankeliumien kirjoittajien esittämiä todisteita ylösnousemuksesta ja totesi: "On täysin mahdotonta, että he olisivat pysyneet kertomuksessaan, ellei Jeesus olisi todella noussut kuolleista eivätkä he olisi olleet siitä yhtä varmoja kuin mistä tahansa muusta tosiasiasta." Greenleaf oli juutalainen professori, joka alkoi uskoa Jeesukseen Messiaana tutustuttuaan itse siihen, mitä oli tapahtunut.
 

Mitä itse päättelet todistusaineistosta? Uskotko, että Jeesus elää? Kaikki, jotka uskovat, että hän todella nousi kuolleista, saavat lahjaksi ikuisen elämän ja elämän hänen yhteydessään. Ota selvää, kuinka sinun iankaikkinen elämäsi hänen yhteydessään voi alkaa juuri nyt!