Son of Man

To describe himself Jesus used "Son of Man" most often. In Luke 22:69, he refers to an Old Testament passage (Daniel 7:13,14) about a son of man (human being) who was given an everlasting kingdom. The Jews have understood Daniel to be referring to the promised Messiah.

Daniel 7:13,14:

"In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.

Luke 22:69,70:
But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God." They all asked, "Are you then the Son of God?" He replied, "You are right in saying I am."


Scripture taken from the New International Version.
Jesus carries the cross

VÄITTEET 

Kuka Jeesus Kristus sanoi olevansa?

Oliko hän taruolento, mielenvikainen, valehtelija vai Herra ja Jumala?

Kuuluisassa kirjassaan Tätä on kristinusko (Kirjaneliö Helsinki 1978, suom. Marja Liljeqvist) C.S.Lewis toteaa: "Jos joku, joka on pelkkä ihminen, puhuu sellaista kuin Jeesus, hän ei ole mikään suuri opettaja. Hän on joko yhtä hullu kuin mies, joka väittää olevansa paistettu muna, tai sitten hän on itse paholainen helvetistä. Sinun on tehtävä valintasi näistä vaihtoehdoista. Joko Jeesus oli - ja on - Jumalan Poika, tai sitten hän on hullu tai jotain sitäkin pahempaa. Voit passittaa hänet suljetulle osastolle; voit sylkeä häntä ja tappaa hänet paholaisena; tai voit polvistua hänen eteensä ja nimittää häntä Herraksesi ja Jumalaksesi. Mutta älä yritäkään holhoavin äänenpainoin selittää, että hän oli suuri ihminen ja opettaja. Sitä mahdollisuutta Jeesus ei meille jätä." (kursivointi sivujen tekijältä)

Jeesus on voinut olla vain joko myytti, valehtelija, mielenvikainen tai sitten Herra ja Jumala. Hänen olemassaolostaan on niin paljon historiallista ja arkeologista todistusaineistoa, että jokainen arvostettu historioitsija myöntää hänen elämänsä olleen enemmän kuin myytti. Jos hän oli valehtelija, miksi hän olisi antautunut surmattavaksi, kun hän olisi voinut muutamalla sanalla helposti välttää julman kuoleman? Tai jos hän oli mielenvikainen, miten hän kykeni älykkäisiin väittelyihin vastustajiensa kanssa ja jaksoi kantaa kavaltamisensa ja ristiinnaulitsemisensa paineet ja osoittaa syvää rakkautta vastustajiaan kohtaan? Hän sanoi olevansa Herra ja Jumala. Todisteet tukevat sitä.

Tässä Jeesuksen tärkeimpiä väitteitä itsestään


JEESUKSEN VÄITTEET

Hän sanoi elävänsä synnitöntä elämää

Kansanjoukko joutui vihan valtaan, kun Jeesus sanoi olevansa yhtä Jumalan kanssa. Hän kysyi: "Kuka teistä voi osoittaa mitään väärää elämässäni?" Ihmeellistä, mutta kukaan ei kyennyt vastaamaan hänelle! Kukaan muu ihminen kuin Jeesus ei ole koskaan elänyt synnitöntä elämää.

Johannes 8:28-29 "Niinpä Jeesus jatkoi: "Sitten kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, te ymmärrätte, että minä olen se joka olen enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin Isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan.”

Johannes 8:46-47 "Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta."


Hän sanoi olevansa AINOA tie Jumalan luo

Ei yksi monista teistä, vaan yksi ja ainoa tie. Hän ei opettanut tiestä, vaan oli tie Jumalan luo. Kukaan ei ollut aiemmin Jeesuksen tavoin sanonut itsestään sellaista eikä todistanut sitä rakkaudellaan, elämällään ja ihmeteoillaan.

Johannes 14:6 "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani."

Matteus 11:27 "Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."


Hän sanoi tulleensa taivaasta, Jumalan kirkkaudesta

Jeesus sanoi olleensa olemassa jo ennen niitä, joiden kanssa hän keskusteli. Apostoli Johannes, joka söi Jeesuksen kanssa, kirjoitti että Jeesus oli Jumalan luona jo aikojen alussa: ”Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä." (Johannes 1:1-5)

Johannes 17:5 "Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä."


Hän sanoi voivansa antaa synnit anteeksi

Juutalaisten johtajia Jeesuksessa ärsytti muun muassa se, että hän antoi syntejä anteeksi. Koska synti oli uskonnollisten johtajien käsityksen mukaan kapinaa itseään Jumalaa vastaan, ainoastaan Jumala voi antaa synnit anteeksi.

Luukas 5:20-21 "Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi: "Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi." Silloin lainopettajat ja fariseukset ajattelivat: "Mikä mies tämä on? Hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"

Luukas 7:48-49 "Ja hän sanoi naiselle: "Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi." Pöytävieraat alkoivat ihmetellä: "Kuka tuo mies on? Hänhän antaa syntejäkin anteeksi."


Hän sanoi olevansa taivaallinen Kuningas

Luukas 22:69 "Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Kaikkivaltiaan oikealla puolella."

Luukas 23:1-3 "He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen ja rupesivat esittämään syytöksiä häntä vastaan. He sanoivat: "Me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa Messias, kuningas." Pilatus kysyi Jeesukselta: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" "Sinä sen sanoit", Jeesus vastasi."

Johannes 18:36-37 "Jeesus vastasi: "Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä." "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: "Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua."


Hän sanoi voivansa antaa ikuisen elämän

Hän ei ainoastaan kertonut ihmisille, kuinka he saavuttaisivat ikuisen elämän tai kokisivat elämänsä merkitykselliseksi maan päällä. Hän sanoi, että hän itse antaa elämän.

Johannes 6:40 "Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet."

Johannes 6:47 "Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä."

Johannes 10:28-30 "Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä."

Johannes 11:25 "Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,"


Hän sanoi, että hän kuolisi ja nousisi kuolleista

Johannes 10:15-18 "Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni - saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä."

Johannes 12:32-33 "Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni." Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa."

Johannes 16:16 "Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen."

Luukas 18:31-33 "Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."


Hän sanoi, että hän tulisi takaisin tuomitsemaan maailmaa

Matteus 24:27-30 "Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. "Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. "

Matteus 25:31-32 "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista."

Markus 14:61-62 "Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?" "Olen", vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä."