Jesus on Trial image

STUDIUM

Część 5 

Jezus: dawca nadziei, pokoju, radości i życia wiecznego.

Ostatni rozdział ewangelii świętego Łukasza jest przejrzystą relacją z niewiarygodnego cudu zmartwychwstania. Po ukrzyżowaniu Jezusa, Jego uczniowie obawiali się Żydów. Kiedy się spotykali, czynili to w tajemnicy. I nagle, niespodziewanie, Jezus przyszedł do nich i stanął pomiędzy nimi.

C.S. Lewis, słynny pisarz chrześcijański, napisał:

"Pisarze Nowotestamentowi mówią, że zmartwychwstanie Chrystusa było pierwszym wydarzeniem tego rodzaju w całej historii wszechświata. Jezus przemógł i otworzył drzwi, które były zamknięte od śmierci pierwszego człowieka. Jezus spotkał i zwyciężył króla śmierci."


Zmartwychwstanie

Przeczytaj Łukasza 24:1-53

Wieści o tym, że Jezus żyje, wkrótce dotarły do uczniów. Ich reakcja wskazuje, że nie wierzyli w to (w.11). Pomimo to, jednak wielu ludzi zostało przekonanych przekonanych, że Jezus naprawdę powstał z martwych.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było punktem kulminacyjnym Jego dzieła na ziemi. Jezus powstał z martwych, tak jak wcześniej o tym mówił. To sprawia, że wierzymy również w inne rzeczy, które powiedział.


Odpowiedź na wezwanie Jezusowa

Przyjrzyjmy się jednej z kobiet, o której pisał Łukasz i zobaczmy, jak ona odpowiedziała Jezusowi.

Przeczytaj Łukasza 7:36-50

Ta kobieta miała bardzo złą przeszłość. Jej zachowanie wobec Jezusa różniło się od sztywnego i formalnego zachowania faryzeusza Szymona.

Ta kobieta mogła być pewna, że ma pokój z Bogiem. Jezus zaakceptował ją i wybaczył jej grzechy z powodu Swojej miłości i łaski. Ta kobieta nie mogła zasłużyć sobie na to, co Jezus uczynił. Ale otrzymała od Jezusa wolność, by żyć nowym życiem.

My możemy mieć taką samą pewność, jak ta kobieta. Nigdy nie spłacimy Bogu długu, który zaciągnęliśmy naszym grzesznym postępowaniem. Ale jeśli przyjdziemy do Jezusa tak jak ta kobieta, możemy być pewni, że On wybaczy nam i zaakceptuje nas całkowicie.


Oddanie życia Jezusowi

Grzeszna kobieta przyszła do Jezusa i zobaczyła swój grzech. Zaufała Jezusowi, że On jej przebaczy i podziękowała Mu za nowe życie, jakie On jej podarował. My musimy zrobić to samo, jeśli chcemy żyć w pokoju z Bogiem, teraz i w wieczności. Nasz grzech oddziela nas od Niego, i potrzebujemy otrzymać od Niego przebaczenie tak samo jak ta grzesznica.

Możesz pomodlić się na przykład w ten sposób:

Jezu, uświadomiłem sobie, że szedłem przez życie według mojego własnego planu i postępowałem przeciwko Tobie. Dziękuję ci za to, że umarłeś za moje grzechy. Otwieram swoje życie dla Ciebie i proszę Cię, byś był moim Zbawicielem i Panem. Spraw, bym był taką osobą, jaką chcesz bym był. Amen.


Wzrastanie jako chrześcijanin

Te pięć części pokazało nam kim jest Jezus i dlaczego przyszedł. Łukasz w 6, 46-49 naucza nas, że nie możemy tylko słuchać tego, co Jezus mówi, ale również wykonywać to w naszym życiu.

Przeczytaj Łukasza 6:46-49

Decyzja, by stać się chrześcijaninem jest początkiem życia z Bogiem i nieustannym poznawaniem Go.

| Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5 |