Jesus on trial image

STUDIUM

Część 4

Jezus: posłany przez Boga, by umrzeć jako nasz Pośrednik i Odkupiciel

Gdy przyglądamy się sądowi nad Jezusem, widzimy że zarówno Piłat - rzymski gubernator, jak i rozkrzyczany tłum, skazali Jezusa na śmierć, mimo iż był On niewinny. Jednak Biblia mówi nam, że w rzeczywistości to wydarzenie było częścią Bożego planu.

Przed tym wydarzeniem Jezus wiął dwunastu swoich uczniów na bok i powiedział im: Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli." (Łukasza 18:31-34)


Ostatnia Wieczerza

Ostatniej nocy swojego życia Jezus jadł posiłek ze swymi uczniami.

Przeczytaj Łukasza 22:7-20


Sąd

Po posiłku paschalnym Jezus został pojmany w Ogrodzie Getsemane i został zabrany przed Żydowską Radę Najwyższą.

Przeczytaj Łukasza 22:66-71


Ukrzyżowanie

Jezus nie został skazany na śmierć za to, co zrobił, ale za to, co mówił o sobie - za to kim był.

Przeczytaj Łukasza 23:32-49

Ta część mówi nam o Jezusie - Odkupicielu. Odkupić oznacza kupić coś z powrotem, odzyskać coś płacąc za to. Jezus umarł dla każdego człowieka, by przyprowadzić go z powrotem do Boga.


Do przemyślenia

Kiedy jeden z przestępców stanął twarzą w twarz ze śmiercią, poprosił Jezusa, by ten nie zapomniał o nim gdy będzie w swoim Królestwie. Jezus obiecał mu, że jeszcze dzisiaj spotkają się razem w raju. W jaki sposób my możemy mieć tę samą nadzieję, jaką miał ten kryminalista?

| Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5 |