Jesus on trial image

STUDIUM

Część 3

Jezus: Nauczyciel zasad i przypowieści.

W ostatniej części poznaliśmy Jezusa - Uzdrowiciela. Ale ludzie nie przychodzili do Jezusa tylko po to, by ich leczył. Oni chcieli również Go słuchać. Wielki tłum ludzi z całego kraju przychodził by słuchać tego, co On miał im do powiedzenia. Jezus mówił o Królestwie Bożym, modlitwie, rozważnym i niemądrym stylu życia, miłości i przebaczeniu, a także o sobie samym.

Nikt nie nauczał tak jak On. Jezus otwarcie sprzeciwiał się hierarchom religijnym, którzy byli hipokrytami. Dlatego miał wielu wrogów, którzy zadawali Mu podstępne pytania chcąc Go przyłapać na jakimś potknięciu. Jednak On zawsze potrafił odpowiedzieć w sposób mądry i rozsądny. Nawet wtedy gdy ludzie ci chcieli Go zabić, okazało się że jest to trudne, gdyż cały lud chciał słuchać Jego słów. W tej części omówimy dwie najbardziej znane przypowieści, jakie opowiedział Jezus.


Miłosierny Samarytanin

Wielu ludzi przychodziło do Jezusa z ważnymi pytaniami. Dla jednego z nich, ważne było, co stanie się z nim po śmierci. Ten człowiek zapytał Jezusa, co może zrobić, by "otrzymać życie wieczne". Jezus odesłał go do ksiąg Starego Testamentu (Łukasza 10,27)

Przeczytaj Łukasza 10:25-28

Wtedy zapytano Jezusa: "kto jest moim bliźnim?". Jezus odpowiedział, opowiadając historię o miłosiernym Samarytaninie.

Przeczytaj Łukasza 10:29-37

Jezus zachowuje się wobec nas jak dobry Samarytanin. On widzi nasze potrzeby i upadki, i zamiast przejść obojętnie obok nas, zatrzymuje się i pomaga nam.


Syn marnotrawny

Jest to bardzo prosta historia, ale jedna z najpiękniejszych w całej literaturze. Podejmuje ona częsty problem - pokazuje, w jak ludzie postępują wobec Boga.

Przeczytaj Łukasza 15:11-32

Ta historia pokazuje nam, że Bóg wciąż oferuje nam swoją miłość pomimo naszego egoizmu. Pokazuje nam również, że możemy wrócić do Boga, bez względu na to, jak daleko odeszliśmy od Niego.


Do przemyślenia

Z czym bardziej się identyfikujesz: z postawą syna, gdy opuszczał dom, czy z jego postawą, gdy zdecydował się powrócić?

Czy możesz uwierzyć w to, że Bóg mógłby zaakceptować cię zupełnie, tak jak ojciec z przypowieści zaakceptował swojego syna?

Być może jesteś w takim punkcie swojego życia, w którym wiesz, że potrzebujesz Boga i chcesz do Niego powrócić. Możesz pomodlić się w taki sposób:

Drogi Ojcze, odszedłem od Ciebie i grzeszyłem przeciwko Tobie. Nie kochałem Ciebie, ani innych ludzi tak, jak powinienem. Chcę wrócić do Ciebie teraz, tak jak marnotrawny syn wrócił do swojego ojca. Proszę, wybacz mi, przyjdź do mojego życia, bym mógł być osobą, którą Ty chcesz bym był. Amen.

| Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5 |