Jesus on trial image

STUDIUM

Część 2

Jezus: uzdrowiciel chorych i zniewolonych.

W pierwszej części zobaczyliśmy, że Jezus nie był zwykłą osobą - był On Synem Bożym. Jezus przyszedł na ziemię, by zaspokoić wszystkie potrzeby ludzi.

W tej części przyjrzymy się, w jaki sposób Jezus odpowiedział na potrzeby dwóch różnych ludzi. Gdziekolwiek Jezus szedł, przechodził obok potrzebujących. Często ci ludzie cierpieli na nieuleczalne choroby. Jezus był w stanie zmienić ich fizyczne życie uzdrawiając ich. Co więcej, On zmieniał również ich życie psychiczne przebaczając im ich grzechy.

Jezus uzdrowił teściową Szymona, sługę rzymskiego oficera, człowieka ze sparaliżowaną ręką, kobietę cierpiącą na krwotok, sparaliżowanego mężczyznę, ludzi cierpiących na choroby duchowe i psychiczne, na choroby skóry, ślepych, a nawet wskrzeszał zmarłych. "Wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich." (Łukasza 4:40)

Spójrz, jak Jezus pomagał tym ludziom.


Uzdrowienie ślepego żebraka

Przeczytaj Łukasza 18:35-43

Jezus uzdrowił wielu ludzi z różnych fizycznych chorób. Ale On również leczył ludzi z innych form "choroby".


Jezus i Zacheusz

Rzymianie powierzali pracę celnika (poborcy podatkowego) osobom, które zaoferowały im najwyższą cenę. Ci ludzie nie otrzymywali oficjalnie żadnego wynagrodzenia za swą pracę. Dlatego, korzystając ze swego stanowiska, pobierali od ludzi znaczne sumy pieniędzy, przepisową sumę oddawali władzom, zaś reszta pozostawała tylko dla nich. Zacheusz był jednym z takich celników. Był on chciwym i nielubianym człowiekiem.

Przeczytaj Łukasza 19:1-10


Do przemyślenia

Zacheusz był "niewolnikiem" swojej chciwości. Jezus dał mu wolność.

Jezus powiedział, że przyszedł "uzdrowić i uratować to, co zaginęło". Ludzie zmieniali się, kiedy spotykali Jezusa. Jak myślisz, jak spotkanie z Jezusem wpłynęłoby na twoje życie?

| Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 | Część 5 |