Jesus resurrection from the dead image

MOC

Jakich cudów dokonał?

Cuda dokonane przez Jezusa


Zmienia wodę w wino

Przy pierwszym zapisanym cudzie, który miał miejsce w Kanie na obszarze Galilejskim, Jezus na weselu zamienia wodę w wino po tym, jak nieoczekiwanie skończyły się jego zapasy gospodarzowi.

Jana 2:6-11


Leczy sługę setnika.

W kolejnym cudzie, Jezus uzdrawia sługę setnika w Kapernaum, nie kontaktując się przy tym w żaden sposób z chorym.

Mateusza 8:5-13
Łukasza 7:1-10


Uzdrawia sparaliżowanego przy sadzawce.

Przy sadzawce Betezda w Jerozolimie, Jezus uzdrawia człowieka, który nie mógł chodzić od 38 lat.

Jana 5:5-9


Powoduje nadzwyczajny połów ryb

Po bezowocnej nocy, spędzonej na łowieniu ryb w Jeziorze Galilejskim, Piotr otrzymuje od Jezusa polecenie ponownego zarzucenia sieci. Tym razem łapie tak wiele ryb, że jego sieć zaczyna się rwać.

Łukasza 5:4-9


Uzdrawia opętanego w synagodze w Kapernaum.

Kim jest ten człowiek, który ma moc wypędzania demonów?

Marka 1:23-28
Łukasza 4:33-37


Uzdrawia teściową apostoła Piotra i wielu innych chorych.

Mateusza 8:14-16
Marka 1:29-34
Łukasza 4:38-41


Uzdrawia trędowatego

Mateusza 8:2-4
Marka 1:40-42
Łukasza 5:12-13


Uzdrawia sparaliżowanego

Mateusza 9:2-8
Marka 2:2-12
Łukasza 5:18-26


Wskrzesza z martwych syna wdowy

Łukasza 7:12-16


Uzdrawia ślepych, ucisza opętanycho

Mateusza 12:22
Łukasza 11:14


Ucisza burzę

Jezus ucisza burzę na Morzu Galilejskim ruchem dłoni - i to burzę tak gwałtowną, że przeraża nawet załogę doświadczonych żeglarzy.

Mateusza 8:24-27
Marka 4:37-41
Łukasza 8:23-25


Uzdrawia opętanego człowieka w Gerazie.

Mateusza 8:28-34
Marka 5:1-20
Łukasza 8:26-39


Uzdrawia kobietę, która się Go dotknęła.

Zwykłe dotknięcie szaty Jezusa wystarczyło, aby uzdrowić kobietę.

Mateusza 9:20-22
Marka 5:25-34
Łukasza 8:43-48


Wskrzesza z martwych córkę Jaira.

Jezus pokazuje, że ma moc przywracać martwych do życia.

Mateusza 9:18-19, 23-26
Marka 5:22-24, 35-43
Łukasza 8:41-42, 49-56


Karmi pięciotysięczny tłum.

Podczas jednego ze swoich najbardziej widowiskowych cudów, Jezus karmi ogromny pięciotysięczny tłum ludzi zaledwie pięcioma bochenkami chleba i dwoma małymi rybami. Na końcu okazuje się, że resztki jedzenia wypełniają 12 koszy!

Mateusza 14:15-21
Marka 6:35-44
Łukasza 9:12-17
Jana 6:5-14


Chodzi po jeziorze i zatrzymuje burzę

Jezus jest widziany, jak chodzi po powierzchni Morza Galilejskiego! Jeden z Jego uczniów, w przypływie wiary, zaczyna również iść po powierzchni wody w kierunku Jezusa. Chwilę później jednak uczeń zaczyna wątpić i wpada do wody, ale Jezus go ratuje.

Mateusza 14:22-33
Marka 6:45-52
Jana 6:16-21


Uzdrawia córkę kobiety kananejskiej

Mateusza 15:22-28
Marka 7:25-30


Uzdrawia głuchoniemego

Marka 7:32-37


Karmi cztery tysiące ludzi

W kolejnym cudownym przejawie Bożej mocy, Jezus współczuje wielkiemu, wygłodniałemu zgromadzeniu Jego słuchaczy, którzy nie jedli od około trzech dni. Karmi ich siedmioma bochenkami chleba i kilkoma małymi koszami. Po tym, jak wszyscy się najedli, zostaje siedem koszy jedzenia.

Mateusza 15:32-38
Marka 8:1-9


Uzdrawia człowieka od urodzenia ślepego i głuchoniemego

Marka 8:22-26


Uzdrawia opętanego epileptyka (w Peraea)

Mateusza 17:14-20
Marka 9:14-29
Łukasza 9:37-42


Uzdrawia dziesięciu trędowatych.

Dziesięciu trędowatych zostaje uzdrowionych. Jednak tylko jeden ma dosyć pokory, aby wrócić do Jezusa i podziękować mu za cud uwolnienia z jego choroby.

Łukasza 17:11-19


Wskrzesza Łazarza z martwych

W kolejnym spektakularnym cudzie, który wywołuje poruszenie w całym kraju, Jezus przywraca życie człowiekowi, który po śmierci leżał od kilku dni w grobie. Wielu przywódców religijnych dołącza do grona uczniów Jezusa po tej demonstracji mocy żywego Boga.

Jana 11:1-46


Uzdrawia kobietę

Łukasza 13:10-17


Przeklina drzewo figowe, które następnie usycha.

Jezus dokonuje tego cudu aby pokazać nadchodzący sąd nad narodem Izraela, który z powodu odrzucenia Jego przesłania wkrótce "uschnie" - pójdzie w niepamięć - pod militarną mocą Imperium Rzymskiego. Cud ten ma miejsce w poniedziałek, tuż po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a zaledwie kilka dni przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem.

Mateusza 28:2-20
Marka 16:1-20
Łukasza 24:1-48
Jana 20:1-31

Zmartwychwstanie Jezusa


Końcowy, cudowny połów ryb

Po swoim zmartwychwstaniu, Jezus dokonuje jeszcze jednego cudu. Jego uczniowie natychmiast rozpoznają go jako tego, który dokonał również pojawienia się mnóstwa ryb nad Morzem Galilejskim. Oto zmartwychwstały Jezus z Nazaretu.

Jana 21:1-14,24.